Vad händer efter genomförd OVK-besiktning

OVK-protokoll

Efter genomförd ventilationskontroll skrivs ett protokoll som redovisar resultatet. Protokollet skickas till byggnadens ägare och till byggnadsnämnden i Askersund kommun.
Ett OVK-protokoll är en offentlig handling och du kan be om tidigare gjord OVK från Askersund byggnadsnämnd.

OVK-protokoll