Obligatorisk ventilationskontroll för din BRF i Västerås

Vi på Svensk OVK, specialiserar vi oss på ventilationskontroll och har lång erfarenhet av att arbeta med Brf:er i Västeråsområdet.

När bör din BRF i Västerås utföra OVK?

För flerbostadshus och kontorsbyggnader med mer avancerade system som FTX-ventilation sker kontrollen också var tredje år, medan enklare system som självdragsventilation eller grundläggande fläktventilation kontrolleras var sjätte år​

Varför är OVK viktig för din BRF?

OVK har en kritisk roll i fastighetsunderhållet för din Brf i Västerås. Effektiva ventilationssystem kan minska riskerna för fukt och mögel, vilket är avgörande för att bibehålla ett sunt och behagligt boendeklimat. Genom att regelbundet utföra dessa kontroller garanteras att ventilationssystemen fungerar effektivt, vilket bidrar till en hälsosam inomhusmiljö samt minskar onödig energianvändning.

Svensk OVK – Din Partner för ventilationskontroll i Västerås

Genom att välja en certifierad besiktningsman från Svensk OVK, kan ni känna er trygga med att era ventilationssystem är i toppskick. Vi utför en noggrann inspektion av ventilationssystemet, kontrollerar alla komponenter och säkerställer att systemet fungerar som det ska.

OVK-protokoll
OVK Brf
Vad händer efter genomförd OVK-besiktning

OVK-protokoll

Efter genomförd ventilationskontroll skrivs ett protokoll som redovisar resultatet. Protokollet skickas till byggnadens ägare och till byggnadsnämnden i Västerås kommun.
Ett OVK-protokoll är en offentlig handling och du kan be om tidigare utförd OVK från Västerås byggnadsnämnd.