Vad händer efter genomförd OVK-besiktning

OVK-protokoll

Efter genomförd ventilationskontroll skrivs ett protokoll som redovisar resultatet. Protokollet skickas till byggnadens ägare och till byggnadsnämnden i Motala kommun.
Ett OVK-protokoll är en offentlig handling och du kan be om tidigare utförd OVK från Motala kommun.

OVK-protokoll
Svensk OVK ventilationskontroll
OVK-besiktning Motala

Lång erfarenhet av OVK besiktningar i Motala

Med över 10 år i branschen och vet vi hur en ventilationskontroll ska genomföras korrekt och så enkelt som möjligt för dig som kund. Våra certifierade besiktningsmän hjälper dig från första kontakt till godkänd besiktning och inskickat protokoll. Vi har personal i Motala som är redo att hjälpa dig med OVK inom kort.