Vad händer efter genomförd OVK-besiktning

OVK-protokoll

Efter genomförd ventilationskontroll skrivs ett protokoll som redovisar resultatet. Protokollet skickas till byggnadens ägare och till byggnadsnämnden i Degerfors kommun.
Ett OVK-protokoll är en offentlig handling och du kan be om tidigare genomförd OVK från Degerfors byggnadsnämnd.

OVK-protokoll