Ett litet bortfall av tillträden kan accepteras. Alla lägenheter ska aviseras inför OVK-besiktningen och ambitionen är att få tillträde till alla. Men det är vanligt att tillträde inte ges till ca 10–20% av lägenheterna.

Bortfallet kan godtas förutsatt att besiktningsmannen kan skaffa sig en helhetsbild av ventilationssystemet. Det är upp till varje besiktningsman att bedöma det specifika uppdraget.