Byggnader och ventilationssystem som omfattas av OVK (obligatorisk ventilationskontroll) framgår av förordningen och Boverkets föreskrifter (4 § OVK och 1 § ÖVR).

Kraven på funktionskontroll av ventilationssystem omfattar vanligen inte industribyggnader med undantag av kontors- och personalutrymmen. Men om allmän ventilation i lokalerna tillförs av samma ventilationssystem som betjänar
kontors- och personalutrymmena ska även ventilationssystemet i industrilokalerna kontrolleras.

Även byggnader som ingår i militära anläggningar av icke hemlig natur kan omfattas av kraven på funktionskontroll av ventilationssystem. En- och tvåbostadshus med självdrag, F-, FT- och FTX-ventilation är undantagna, förutom när byggnaden tas i drift första gången.