Du kan begära att få ta del av det senaste protokollet från byggnadens ägare, alternativt efterfråga det hos kommunen. Du bör även kontrollera att OVK-intyget finns uppsatt på väl synlig plats i fastigheten. Saknas protokoll eller om protokollet visar på brister kan du anmäla byggnadens ägare till stadsbyggnadskontoret.