Utförs inte en OVK på en fastighet där det är lagstadgat att göra det utgår allt som oftast vite efter en tid. Lagen säger att det är byggnadens ägare som ska se till att fel och brister som upptäcks vid OVK-besiktningen ska åtgärdas. Om exempelvis en boende i en brf har byggt bort ventilationskanalen i köket så kan brf:en kräva att den boende att bekosta åtgärden.