Beroende typ av ventilationssystem så mäts OVK på olika vis.

OVK-besiktning vid gamla hus med självdrag omfattar en visuell besiktning av ventilationssystemet samt en kontroll av luftkvalitet och temperatur. Inspektören kontrollerar också om det finns fukt och mögel.

Är byggnaderna nyare och det finns mekanisk ventilation så mäts luftflödet med en flödesmätare och resultat redovisas i ett protokoll.