En lista över riksbehöriga funktionskontrollanter för OVK finns på Boverkets hemsida. www.boverket.se