Vi rekommenderar att aviseringen sker så tidigt som möjligt, gärna 2–4 veckor innan besiktningsdagen, dock senast en vecka innan besiktningsdagen.