Vid en stickprovsmätning mäts vissa strategiska mätpunkter och luftflödesmätning genomförs i dessa utvalda don och kanaler. Stickprovsmätningen är i vanliga fall normalt ingen tillförlitlig mätmetod för att bedöma hela byggnadens ventilationssystem utan det krävs ofta en djupare undersökning.