Samtliga besiktningsmän är försäkrade och skadefrågor kommer hanteras så snabbt som möjligt.