Byggnadens ägare ska se till att fel och brister som upptäcks vid OVK-besiktningen åtgärdas. Det finns två nivåer av anmärkningar, utfall 1 och utfall 2, där:
En 1:a behöver åtgärdas innan nästa ordinarie besiktningsdatum (d.v.s. inom 3 eller 6 år beroende på ventilationssystem och verksamhet) och en 2:a under utfall behöver åtgärdas inom 6 månader.

Finns utfall 2 i OVK-protokollet ska en ombesiktning göras inom 6 månader förutsatt att åtgärderna är utförda. Vissa åtgärder tar längre tid att fullfölja, då görs ombesiktning så snart åtgärden är klar. Det finns även möjlighet att vänta med att skicka in ett OVK-protokoll till kommunen om beställaren kan åtgärda fel eller brister inom en vecka.