Vid den återkommande OVK-besiktningen ska det undersökas vilka åtgärder som kan utföras för att förbättra energibehovet i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

Vid den återkommande funktionskontrollen av ventilationssystem (OVK-besiktningen) ställs det krav på att undersöka kostnadseffektiva energiåtgärder i ventilationssystemet som inte medför sämre inomhusklimat. Det gäller att inom ramen för OVK-besiktningen undersöka och redovisa de möjligheter som passar i den aktuella byggnaden. De rekommenderade åtgärder som funktionskontrollanten föreslår måste
vägas mot eventuella negativa effekter på inomhusklimatet. Funktionskontrollantens förslag kan sedan byggnadsägaren använda som grund för att inhämta ytterligare underlag, om så behövs, inför beslut om energieffektiviserande åtgärder. Det är alltså byggnadsägaren som avgör om energieffektiviserande åtgärder ska vidtas.