• Vilken tidpunkt besiktningen har genomförts.
  • Vem som utfört kontrollen och vilken behörighet denna person har
  • Information om byggnaden; ägare, adress, byggnadskategori
  • Information om de ventilationssystem som kontrolleras inklusive driftstider och det år ventilationssystemet installerats. Samt eventuella projekteringshandlingar och instruktionsmanualer.
  • Beskrivning av vilka ventilationssystem som har kontrollerats och vilka eventuella anmärkningar som kontrollen föranlett.
  • Resultat och slutsatser vid första såväl första som återkommande besiktningar kring huruvida ventilationssystemet fungerar som det är avsett. Detta bör innehålla uppgifter om luftflöden i ventilationssystemet.
  • Om ventilationssystemet inte uppfyller de krav som ställs utifrån olika regler, exempelvis kopplat arbetsmiljön, så bör även detta skrivas ned i protokollet.