Byggnadens ägare ska sätta upp intyget på väl synlig plats i byggnaden.

Innehåller byggnaden flera ventilationssystem bör intyg om besiktning av de skilda system anslås i respektive trapphus, alternativt bör intyget/intygen anslås i huvudentré. Intyget bör placeras i förekommande fall i anslutning till anslagen sammanfattning av energideklaration enligt lag (2006:985) om energideklaration av byggnader.