OVK måste OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3 eller 6 år (återkommande besiktning). Läs mer på: www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/ventilation/ovk/