• En- och tvåbostadshus med självdragssystem
  • En- och tvåbostadshus med enbart fläktstyrd frånluft
  • Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan jämförbar näring
  • Industribyggnader
  • Byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur.