OVK besiktning ska genomföras dels som första och dels som återkommande besiktning i de flesta byggnader med intervall beroende av byggnadernas byggnadskategori och typ av ventilationssystem. Vad som ska kontrolleras vid första respektive återkommande besiktning skiljer sig något åt då byggnadernas användningssätt och verksamhet kan ha ändrats under förvaltningsfasen. Detta är då i så fall något som ska uppmärksammas vid återkommande besiktning.

Syftet med OVK är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar.